Продукти

Продукти за видеонаблюдение, системи за сигурност, охрана и контрол

Едноканален приемник 868,95 MHz
Код: MCR-304
Цена: 88.01 лв. с ДДС
Универсален трансмитер ( паник – бутон ) 868,95 MHz с батерия CR2
Код: MCT-101
Цена: 53.27 лв. с ДДС