Продукти

Продукти за видеонаблюдение, системи за сигурност, охрана и контрол

Протектор от пренапрежение на линия
Код: LPP+
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Разделител на детекторна линия.
Код: LSP+
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Входен модул за детекторна линия. Адресируем - възможно да се поставят навсякъде по линията на детекция. Два двойни балансирани
Код: LIP+
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Пиезоелектричен детектор за PERIDECT +
Код: DSP+
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Разширителен релеен модул. Добавя още 16 релета към модули IOP+ /LAN и IOP+/RS485
Код: IOP+/EXP
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Входно/изходен RS485 модул - 16 релета с превключващи контакти, 2 двойно балансирани входа
Код: IOP+/RS485
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Входно/изходен LAN модул - 16 релета с превключващи контакти, 2 двойно балансирани входа
Код: IOP+/LAN
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Контролер на линията, за PERIDECT + система /LCP+/ . Подържа до 500 устройства на линията като DSP +, LIP +
Код: LCP+
Цена: 1.20 лв. с ДДС
Системен контролер за PERIDECT + система /CUP+/. Управление на до два контролери на линията /LCP +/
Код: CUP+
Цена: 1.20 лв. с ДДС