Контакти ДЖАЗ ЕООД

Национален номер на потребителя и за заявки за оглед:  0700 47 470

Техническа служба, огледи, оферти - гр.София 1618, ул.Момкова баня №13

Тел. +359 2 495 01 48

Администрация - гр.София 1618, ул.Момкова баня №13
Тел. +359 2 495 01 49

Екип

  • инж. Юлиан Златанов, управител, е-mail:
  • Адриана Златанова, администрация, е-mail:
  • инж. Атанас Савовски, отговорник поддръжка
  • инж. Георги Георгиев, отговорник монтажна дейност

Контактна форма