Пожароизвестяване, Видеонаблюдение, СОТ, Контрол на достъп – поддръжка, обслужване и абонамент - СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ние сме едни от малкото на пазара, които предлагат комплексна поддръжка на всички системи за сигурност в обектите. Сключвайки договор за поддръжка, обслужване и ремонт с НАС, Вие си осигурявате безпроблемна работа на системите и спокойствие и сигурност за обектите, които управлявате.

Съгласно чл.22, ал.1, т.1 от Наредба № 8121з-647, за пожароизвестителните системи изградени в обектите в експлоатация се изисква месечна поддръжка и обслужване. Това се извършва на базата на абонаментен договор сключен с юридически лица, получили лиценз по Наредба № Iз-2815 относно „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове”. Лицензът трябва да е валиден за съответната област или за цялата страна.

За всяка обслужвана пожароизвестителна система и инсталация се въвежда паспорт/дневник, в който се отразява всяко събитие с дата и час, независимо от неговото естество – обслужване, повреда, сработване и т.н. В графата за препоръки и вложени резервни части е лесно да се проследи всичко необичайно, което се е случило по възлите на инсталацията, както и кое е сменено/ремонтирано и кои елементи са в гаранция.

На всяко тримесечие и годишно разработваме протокол за ПИС по образец с опис за извършения преглед: проверка на резервно захранване, съпротивление и ток на линия, лъчеви комплекти, сигнални устройства, вериги лъчи, обслужване и профилактично задействане на пожароизвестители, както и подменени дефектни части, ако има такива.

За всеки конкретен обект е предвидено време за реакция при аварийно повикване, вариращо между 4 и 24 часа, в зависимост от специфичните изисквания на възложителя, като всички обслужвани от „ДЖАЗ” ЕООД обекти са с неограничен брой безплатни сервизни посещения.

Предлагаме също така 10% отстъпка от резервните елементи за редица български и чуждестранни производители, както и конкурентни цени при нужда от преработка на системата – ново окабеляване, датчици и т.н.

Фирмата разполага с професионални тестери за всички видове пожарни детектори. Например, оптично-димните пожароизвестители, представляващи над 90% от всички детектори в експлоатация, се сработват посредством телескопично приспособление, с помощта на което се достига височина от над 5 метра. Редовното впръскване на специален аерозол почиства оптичните им камери, подсигурява безпроблемна работа на детектора и нисък процент на фалшиво сработване в дългосрочен план.

Извършваме абонаментно обслужване и поддръжка на конвенционални и адресируеми системи на Унипос, Teletek(TEKRA), Bentel, Matrix, Saffire, Mag, Siemens, Ziton, Kentec и др.