Поддръжка и усъвършенстване

Поддръжка и усъвършенстване

Екипът на ДЖАЗ ЕООД е разработил надеждна система за гаранционно и следгаранционно обслужване на системите, която включва:

Абонамент 

Предлагаме договор за абонамент за поддръжка на системите за сигурност, с цел осигуряване на безпроблемното им функциониране.

Спешни случаи 

Разполагаме със сервизен екип, който при поява на проблем в системите, реагира скорострелно и адекватно.

Гаранционно 

Системите изградени от ДЖАЗ ЕООД имат минимум 12 месеца гаранционна поддръжка, през което време всякакви проблеми в следствие на дефектирал елемент или некачествен монтаж се отстраняват.

Екипът на ДЖАЗ ЕООД постоянно следи новите технологии и развитието на методите за нарушаване целостта и неприкосновеността на дома, офиса и т.н. Във връзка с това ДЖАЗ ЕООД предлага на своите клиенти уникалната услуга „УСЪВЪРШЕНСТВАЙ”, която да Ви помогне да бъдете добре информирани и запознати с новите рискове на заобикалящия свят.

Абонамент

Осведомяване на клиента за новостите в технологиите и рисковете в нивото на сигурност в конкретния случай.

Обновяване

Старата техника на клиента се изкупува и се заменя с нова, която да посрещне новите изисквания на заобикалящия свят.

Добавяне

Към вече съществуващите системи се добавят допълнителни модули и системи, които да подобрят работата им, както и да покрият списъка на рисковете, които не са покрити до този момент.

С какво сме различни?

  • С добрата гаранционна и извън гаранционна поддръжка;
  • Уникалната услуга „Усъвършенствай”