Включване към фирма за охрана

Включване към фирма за охрана

Изграждането на охранителна система не винаги е достатъчно. Ако спрем до тук това би означавало да поставим охранителна система у дома Ви или във Вашия офис, но в случай на проникване или опасност тя да не подава сигнал към органите за адекватно реагиране. Затова включването под охрана е следващата важна стъпка, която осигурява не само констатиране на даден проблем, но и конкретно вземане на мерки за неговото отстраняване. Това е изключително важно, както за охраната на движимо и недвижимо имущество, така и когато става дума за бърза реакция при риск за живота на хората живущи или работещи в дадения обект. 
Как може тази реакция да стане ефикасна и на професионално ниво? Това става чрез дистанционно наблюдение на системите за сигурност от специален център за бързо реагиране, в който всеки един сигнал се обработва от специалисти. ДЖАЗ ЕООД работи с големите професионалисти в тази област. И тъй като всеки наш клиент има специфични нужди ние можем да го посъветваме и насочим в избора на охранителна фирма, след което да съдействаме за навременното му включване към нея.

Какво ни прави различни?

  • Предлаганият избор на охранителна фирма;
  • Консултацията за избор на охранителна фирма.