Продукти

Продукти за видеонаблюдение, системи за сигурност, охрана и контрол

NEWTON PLUS-3 50
Производител: CIAS
Категория: Инфрачервени бариери
Цена: 999.82 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
BACK to BACK
Производител: CIAS
Категория: Допълнителни принадлежности
Цена: 131.44 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
BRACKET T50/T100
Производител: CIAS
Категория: Допълнителни принадлежности
Цена: 96.23 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
NEWTON2 200
Производител: CIAS
Категория: Микровълнови и смесен тип детектори
Цена: 1236.86 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
STC - LIGHT
Производител: CIAS
Категория: Микровълнови и смесен тип детектори
Цена: 370.82 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
ERMO 482X PRO/250
Производител: CIAS
Категория: Микровълнови бариери
Цена: 4715.11 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
ERMO 482X PRO/200
Производител: CIAS
Категория:
Цена: 4414.70 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
ERMO 482X PRO/120
Производител: CIAS
Категория: Микровълнови бариери
Цена: 4130.71 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване
ERMO 482X PRO/80
Производител: CIAS
Категория:
Цена: 3616.72 лв. с ДДС
Отстъпка при запитване