Продукти

Продукти за видеонаблюдение, системи за сигурност, охрана и контрол

Охрана с лимит на отговорност /покриване на претърпени имуществени щети / до 2 500 €. Месечна такса Офиси
Цена при запитване
Охрана с лимит на отговорност /покриване на претърпени имуществени щети / до 2 500 €. Месечна такса Жилища
Цена при запитване
Охрана с обявена стойност над лимитите на отговорност Месечна такса Офиси
Цена при запитване
Охрана с обявена стойност над лимитите на отговорност Месечна такса Жилища
Цена при запитване
Охрана с лимит на отговорност до 5000 € Месечна такса Офиси
Цена при запитване
Охрана с лимит на отговорност до 5000 € Месечна такса Жилища
Цена при запитване
Охрана с лимит на отговорност до 2500 € Месечна такса Офиси
Цена при запитване
Охрана с лимит на отговорност до 2500 € Месечна такса Жилища
Цена при запитване
Охрана с лимит на отговорност до 3 месечни такси Месечна такса Офиси
Цена при запитване