Продукти

)С включена алармена система месечна такса

Производител: БОДУ - СОД

Цена при запитване

 

  • Фиксирано време за охрана се определя по избор на Възложителя:
- дневна охрана от 08.00 ч. до 20.00 ч.;
- нощна охрана от 20.00 ч. до 08.00 ч.
Събота, неделя и официални празници фиксирано време за охрана е 24 часа.

Фирмата осъществява по желание на клиента само наблюдение (мониторинг) на обекти изградени със системи за сигурност без реагиране (т. г). Възложителят (отговорник за обекта) се уведомява за всяко едно получено алармено събитие (сигнал).