Продукти

ThruScan sX

Производител: Elektral

Цена при запитване

 

Метал детектор многозонов - 9 зони на защита - с възможност за
индивидуална настройка на всяка зона, 20 нива на защита, автоматична
настройка с обкръжаващата среда, напрежение 70-270V 50/60Hz, алармен
брояч, комуникация RS232, допълнително захр. UPS, съвременен дизайн,
SMART детектор, LED индикация.