Проектиране, изграждане и легализиране на оптични кабелни мрежи

Проектиране, изграждане и легализиране на оптични трасета

 • Предпроектно проучване на трасета за изграждане на оптична свързаност

 • Проектиране, изготвяне на инвестиционни проекти и легализация на оптични трасета

 • Строителство и монтаж на оптични трасета

 • Измерване и сертифициране на готови оптични трасета

 • Въвеждане в експлоатация на изпълнени обекти

Проектиране, изграждане и легализиране на пасивни оптични мрежи

 • Предпроектно проучване и технически решения за реализация на оптичните мрежи

 • Проектиране, изготвяне на работни проекти, съгласуване и легализация за оптични мрежи

 • Строителство и монтаж на оптични мрежи

 • Измерване и сертифициране на готови оптични мрежи

 • Въвеждане в експлоатация на изпълнени обекти

Проектиране и изграждане на пасивни оптични сградни инсталации

 • Предпроектни проучвания на предвидените за захранване сгради

 • Уреждане на договорните отношения с етажната собственост

 • Монтаж на вертикална инфраструктура за абонатен достъп

 • Структурно окабеляване

 • Монтаж на кутия за абонатен достъп

 • Тестване на вътрешно-сградните връзки за абонатен достъп

Доставка на компоненти за оптични мрежи

 • Доставка на широка гама оптични кабели

 • Доставка на оптични муфи с капацитет от 12 до 512 сплайса

 • Доставка на крайни устройства

  • Оптични разпределители (ODF)

  • Клиентски розетки

  • Мини оптични разпределители (мини ODF)

 • Доставка на оптични затихватели

 • Доставка на оптични сплитери

 • Доставка на механични конектори

 • Доставка на РАК, външни и вътрешни кабинети

 • Доставка на оптични шнурове и пигтейли

 • Доставка на адаптери според изискванията на клиента